ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 92 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

In the country
ในประเทศ
Field
สนาม
Barn
ยุ้งข้าว
Farm
ไร่นา
Farmer
ชาวนา
Tractor
รถแทรกเตอร์
The sky is beautiful
ท้องฟ้าสวยงาม
There are so many stars
มีดาวเยอะมากมาย
It is a full moon
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
I love the sun
ผมรักดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ