ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I do not like insects
ผมไม่ชอบแมลง
Bee
ผึ้ง
Are there always so many flies?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
What type of spider?
แมงมุมชนิดไหน
Worm
หนอน
Butterfly
ผีเสื้อ
Ladybug
เต่าทอง
Ant
มด
Caterpillar
บุ้ง
Cockroaches are dirty
แมลงสาบสกปรก
This is mosquito repellent
นี่คือยากันยุง
This is insect repellent
นี้คือยาขับไล่แมลง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ