ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

There are many frogs here
ที่นี่มีกบหลายตัว
Are those goats?
นั้นแพะใช่ไหม
Duck
เป็ด
Can the parrot talk?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
Turtle
เต่า
Monkey
ลิง
Is the snake poisonous?
งูมีพิษไหม
Cow
วัว
Lizard
จิ้งจก
Mouse
หนู
Crocodile
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ