ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 89 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Animals
สัตว์
Do you have a dog?
คุณมีสุนัขไหม
I am allergic to cats
ผมแพ้แมว
I have a bird
ผมมีนกตัวหนึ่ง
Rabbit
กระต่าย
Hen
ไก่
Rooster
ไก่ตัวผู้
Horse
ม้า
I like horses
ผมชอบม้า
Chicken
ไก่
Pig
หมู

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ