ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 88 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I like to play checkers
ผมชอบเล่นหมากฮอส
I want to play cards
ผมอยากเล่นไพ่
I don’t like to play chess
ผมไม่ชอบเล่นหมากรุก
I don’t need to go to the restaurant
ผมไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านอาหาร
I like to fly a kite
ผมชอบชักว่าว
I don’t like mountain climbing
ผมไม่ชอบการปีนเขา
I like to ride a bike
ผมชอบขี่จักรยาน
I don’t want to play video games
ผมไม่อยากเล่นวิดีโอเกม
I like to dance
ผมชอบเต้น
I like to play
ผมชอบเล่น
I need to go back home
ผมจำเป็นต้องกลับบ้าน
I need to go to sleep
ผมจำเป็นต้องไปนอน
I like to write poems
ผมชอบเขียนบทกวี

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์