บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 87 วันหยุด: ผมจำเป็น

คำศัพท์

ผมกำลังจะไปเดินเล่น
I am going for a walk
ผมจำเป็นต้องไปเดินเล่น
I need to go for a walk
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
I don’t need to watch television
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
I don’t need to watch the movie
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
I need to use the computer
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
I need to cross the street
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
I need to spend money
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
I need to send it by mail
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
I need to stand in line
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร
I don’t need to deposit money into the bank

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม