ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I need to go for a walk
ผมจำเป็นต้องไปเดินเล่น
I am going for a walk
ผมกำลังจะไปเดินเล่น
I don’t need to watch television
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
I don’t need to watch the movie
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
I need to use the computer
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
I need to cross the street
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
I need to spend money
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
I need to send it by mail
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
I need to stand in line
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
I don’t need to deposit money into the bank
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน