ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 85 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I want to sunbathe
ผมอยากอาบแดด
I want to go water skiing
ผมอยากไปเล่นสกีน้ำ
I don’t want to go fishing
ผมไม่อยากไปตกปลา
I don’t want to go swimming
ผมไม่อยากไปว่ายน้ำ
I want to go to the park
ผมไม่อยากไปที่สวนสาธารณะ
I want to go to the lake
ผมอยากไปที่ทะเลสาป
I don’t want to go camping
ผมไม่อยากไปตั้งแคมป์
I don’t want to go sailing
ผมไม่อยากไปล่องเรือใบ
I want to go boating
ผมอยากไปพายเรือ
I want to ski
ผมอยากเล่นสกี
I want to travel
ผมอยากเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง