บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 84 ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

คำศัพท์

ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Is the beach sandy?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
Is there a lifeguard?
ระหว่างเวลาอะไร
During what hours?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Is it safe for children?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Is it safe to swim here?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Can we swim here?
น้ำเย็นไหม
Is the water cold?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Can we dive here without danger?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
Is there a dangerous undertow?
น้ำขึ้นกี่โมง
What time is high tide?
น้ำลดกี่โมง
What time is low tide?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
Is there a strong current?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
How do I get to the island?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่
Is there a boat that can take us there?

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม