ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Is the beach sandy?
ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
Is there a lifeguard?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
During what hours?
ระหว่างเวลาอะไร
Is it safe for children?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
Is it safe to swim here?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
Can we swim here?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
Is the water cold?
น้ำเย็นไหม
Can we dive here without danger?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
Is there a dangerous undertow?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
What time is high tide?
น้ำขึ้นกี่โมง
What time is low tide?
น้ำลดกี่โมง
Is there a strong current?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
How do I get to the island?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
Is there a boat that can take us there?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต