ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 82 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Seashell
เปลือกหอย
Seahorse
ม้าน้ำ
Whale
ปลาวาฬ
Crab
ปู
Dolphin
ปลาโลมา
Seal
แมวน้ำ
Starfish
ปลาดาว
Fish
ปลา
Shark
ปลาฉลาม
Piranha
ปลาปิรันย่า
Jellyfish
แมงกะพรุน

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน