ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 81 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Cooler
เครื่องทำน้ำเย็น
Sunglasses
แว่นตากันแดด
Bucket
ถัง
Shovel
พลั่ว
Bathing suit
ชุดว่ายน้ำ
Swimming trunks
กางเกงว่ายน้ำ
Ball
ลูกบอล
Beach ball
ลูกบอลชายหาด
Beach umbrella
ร่มชายหาด
Beach chair
เก้าอี้ชายหาด
Sunblock
กันแดด
Sunscreen
ครีมกันแดด
Suntan lotion
โลชั่นอาบแดด

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน