ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 80 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

At the beach
ที่ชายหาด
Sunbathe
อาบแดด
Sea
ทะเล
Wave
คลื่น
Sand
ทราย
Sunset
พระอาทิตย์ตกดิน
Island
เกาะ
Lake
ทะเลสาป
Ocean
มหาสมุทร
Port
ท่าเรือ
Bay
อ่าว
Coast
ชายฝั่ง
High tide
น้ำขึ้น
Low tide
น้ำลด
Towels
ผ้าขนหนู

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์