บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 79 อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

คำศัพท์

ขวด
Bottle
โถ
Jar
กระป๋อง
Can
กล่อง
Box
กระสอบ
Sack
ถุง
Bag
อีกหน่อย
A little more
เพิ่มขึ้น
More
ส่วนหนึ่ง
A portion
เล็กน้อย
A little
มากเกินไป
Too much

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม