ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 78 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Seasoning
เครื่องปรุงรส
Mustard
มัสตาร์ด
Ketchup
ซอสมะเขือเทศ
Mayonnaise
มายองเนส
Oil
น้ำมัน
Vinegar
น้ำส้มสายชู
It needs more salt
มันยังต้องใส่เกลืออีก
Flour
แป้ง
Honey
น้ำผึ้ง
Jam
แยม
Oats
ข้าวโอ๊ต
Wheat
ข้าวสาลี

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง