ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 77 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Fish
ปลา
Shellfish
หอย
Bass
ปลาแบส
Salmon
ปลาแซลมอน
Lobster
กุ้งก้ามกราม
Crab
ปู
Mussel
หอยแมลงภู่
Oyster
หอยนางรม
Cod
ปลาค็อด
Clam
หอย
Shrimp
กุ้ง
Tuna
ปลาทูน่า
Trout
ปลาเทราท์
Sole
ปลาตาเดียว
Shark
ปลาฉลาม

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์