ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 76 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Dumplings
เกี๊ยว
Noodle
ก๋วยเตี๋ยว
Coffee
กาแฟ
Tea
ชา
Pop
โซดา
Water
น้ำ
Lemonade
น้ำมะนาว
Orange juice
น้ำส้ม
I would like a glass of water please
ผมอยากได้น้ำแก้วหนึ่ง
French fries
มันฝรั่งทอด
Candy
ลูกอม
Chocolate
ช็อคโกแลต
Gum
หมากฝรั่ง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ