ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 75 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I can’t eat sugar
ผมไม่สามารถกินน้ำตาล
Cereal
ธัญญาหาร
Cookie
คุกกี้
Sugar
น้ำตาล
I am not allowed to eat sugar
ผมไม่ได้รับอนุญาตให้กินน้ำตาล
Roll
ขนมปังก้อน
Baguette
ขนมปังก้อนยาวๆ
Doughnut
โดนัท
Tart
พายขนาดเล็ก
Dessert
ขนมหวาน
Cake
เค้ก
Tortilla
แผ่นตอร์ตียา
Bread
ขนมปัง
Sandwich
แซนด์วิช

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ