ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 74 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Beef
เนื้อวัว
Veal
เนื้อลูกวัว
Ham
แฮม
Chicken
ไก่
Turkey
ไก่งวง
Duck
เป็ด
Bacon
เบคอน
Hot dog
ฮอทดอก
Hamburger
แฮมเบอร์เกอร์
Steak
เนื้อเสต็ก
Pork
เนื้อหมู
Filet mignon
เนื้อเสต็กแผ่นกลมเล็กๆ
Sausage
ไส้กรอก
Lamb chop
เนื้อแกะ
Pork chop
เนื้อหมูที่มีกระดูกติดอยู่ด้วย

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ