ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 72 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Mushrooms
เห็ด
Mushrooms
เห็ด
Lettuce
ผักกาดหอม
Corn
ข้าวโพด
Potatoes
มันฝรั่ง
Tomato
มะเขือเทศ
Carrot
แครอท
Plantain
กล้วยกล้าย
Beans
ถั่ว
Leek
กระเทียมหอม
Balsam pear
มะระ
Lotus root
รากบัว
Caraway
ยี่หร่า
Bamboo shoot
หน่อไม้
I do not like the beans
ผมไม่ชอบถั่ว
Rice
ข้าว

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ