ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 71 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 71. อาหาร: ผัก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Vegetables
ผัก
Celery
ผักคื่นฉ่าย
Garlic
กระเทียม
Coconut
มะพร้าว
Mango
มะม่วง
Apricot
แอพพริคอท
Persimmon
ลูกพลับ
Pomegranate
ผลทับทิม
Kiwi fruit
ผลไม้กีวี
Litchi
ลิ้นจี่
Longan
ลำไย
I like celery
ผมชอบคื่นฉ่าย
I do not like garlic
ผมไม่ชอบกระเทียม
Eggplant
มะเขือยาว
Zucchini
บวบ
Onion
หอม
Spinach
ผักขม
Salad
สลัด
Green beans
ถั่วเขียว
Cucumber
แตงกวา
Pepper
พริกไทย
Avocado
อะโวคาโด
Radish
หัวไชเท้า
Cabbage
กะหล่ำปลี

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง