ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 70 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Fruit
ผลไม้
Cherries
เชอร์รี่
Strawberries
สตรอเบอร์รี่
Lemon
มะนาว
Apple
แอปเปิล
Orange
ส้ม
Pear
ลูกแพร์
Banana
กล้วย
Grapes
องุ่น
Grapefruit
ส้มโอ
Watermelon
แตงโม
Pineapple
สับปะรด
Plum
ลูกพลัม
Peach
ลูกพีช

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า