ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Grocery store
ร้านขายกับข้าว
The grocery store is open
ร้านขายกับข้าวเปิด
Closed
ปิด
Shopping cart
รถเข็นช้อปปิ้ง
Basket
ตะกร้า
Do you have rice?
มีข้าวไหม
Buy
ซื้อ
Pay
จ่ายเงิน
In what aisle?
อยู่ช่องไหน
Butcher shop
ร้านขายเนื้อ
Bakery
เบเกอรี่
Where is the water?
น้ำอยู่ที่ไหน
Cook
ทำอาหาร
Have dinner with the family
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
I am hungry
ผมหิว
Set the table
ตั้งโต๊ะ

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง