บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 69 อาหาร: ร้านขายกับข้าว

คำศัพท์

ร้านขายกับข้าว
Grocery store
ร้านขายกับข้าวเปิด
The grocery store is open
ปิด
Closed
รถเข็นช้อปปิ้ง
Shopping cart
ตะกร้า
Basket
มีข้าวไหม
Do you have rice?
ซื้อ
Buy
จ่ายเงิน
Pay
อยู่ช่องไหน
In what aisle?
ร้านขายเนื้อ
Butcher shop
เบเกอรี่
Bakery
ทำอาหาร
Cook
น้ำอยู่ที่ไหน
Where is the water?
ทานอาหารค่ำกับครอบครัว
Have dinner with the family
ผมหิว
I am hungry
ตั้งโต๊ะ
Set the table

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม