ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 68 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Eat
กิน
Drink
ดื่ม
Can I speak with the manager?
ฉันต้องการคุยกับผู้จัดการ
What is this?
นี้คืออะไร
Bill
บิล
Tip
เงินรางวัล
Can I pay with a credit card?
ผมจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม
How much do I owe you?
ผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่
The bill, please
กรุณาเก็บตังค์
Do you have another credit card?
คุณมีบัตรเครดิตอีกใบหนึ่งไหม
I need a receipt
ผมต้องการใบเสร็จ
Where is the bathroom?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
Exit
ทางออก
Entrance
ทางเข้า
Thank you for the good service
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน