ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 66 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

How is this prepared?
สิ่งนี้จัดเตรียมอย่างไร
Baked
อบ
Grilled
ย่าง
Roasted
ย่าง
Fried
ทอด
Sautéed
ผัด
Toasted
ปิ้ง
Steamed
นึ่ง
Chopped
สับ
This is burned
มันไหม้
Breakfast
อาหารเช้า
Lunch
อาหารกลางวัน
Dinner
อาหารเย็น
Snack
ขนมขบเคี้ยว
I am on a diet
ผมกำลังลดน้ำหนัก
I am vegetarian
ผมเป็นมังสวิรัต
I don’t eat meat
ผมไม่กินเนื้อสัตว์
I am allergic to nuts
ผมแพ้ถั่ว

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น