ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 65 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Can you bring me fruit?
คุณเอาผลไม้มาให้ผมได้ไหม
This is dirty
มันสกปรก
Can you give me some more water?
เติมน้ำให้ผมได้ไหม
That was delicious
อร่อยมาก
Of better quality
คุณภาพดีกว่า
Is it spicy?
เผ็ดไหม
Is the fish fresh?
ปลาสดไหม
Are they sweet?
หวานไหม
Sour
เปรี้ยว
The food is cold
อาหารเย็น
It is cold
มันเย็น

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ