บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 64 ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

คำศัพท์

เนื้อนี้ดิบ
The meat is raw
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
I like it rare
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
I like it medium
เนื้อสุกๆ
Well-done
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
I would like to try a regional dish
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
I have allergies to different foods
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
What ingredients does it have?
คุณมีเนื้อชนิดไหน
What type of meat do you have?

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม