ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 63 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Beverage
เครื่องดื่ม
With ice
ใส่น้ำแข็ง
Spoon
ช้อน
Knife
มีด
Fork
ส้อม
Glass
แก้ว
Plate
จาน
Saucer
จานรอง
Cup
ถ้วย
I need a napkin
ผมต้องการผ้าเช็ดปาก
I do not want pepper
ผมไม่ต้องการพริกไทย
Pepper shaker
ขวดพริกไทย
Can you pass me the salt?
ช่วยส่งเกลือให้ผมได้ไหม
Salt shaker
ขวดเกลือ

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ