ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Where is there a good restaurant?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
We need a table for four
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
I would like to reserve a table for two
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
Waiter
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
Waitress
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
May I see the menu?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
What do you recommend?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
What is included?
รวมอะไรบ้าง
Does it come with a salad?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
What is the soup of the day?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
What are today’s specials?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
What would you like to eat?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
The dessert of the day
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน