ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 61 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I am looking for a necklace
ผมกำลังมองหาสร้อยคอ
What time will the store close?
ร้านจะปิดกี่โมง
Are there any sales?
มีอะไรที่ลดราคาไหม
I am going to pay cash
ผมจะจ่ายเป็นเงินสด
Can you hold it for me?
คุณจองไว้ให้ผมได้ไหม
Do you accept credit cards?
คุณรับบัตรเครดิตหรือไม่
I would like to exchange this
ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้
Can I return it?
ผมคืนมันได้ไหม
Open
เปิด
Closed
ปิด
Closed for lunch
ปิดพักอาหารกลางวัน
Receipt
ใบเสร็จรับเงิน
Defective
บกพร่อง
Broken
แตก
Exit
ทางออก
Entrance
ทางเข้า
Sales person
คนขาย
What time will the store close?
ร้านจะปิดกี่โมง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล