ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 60 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Jeweler
พ่อค้าเพชรพลอย
Jewelry
เครื่องเพชรพลอย
Watch
นาฬิกาข้อมือ
Brooch
เข็มกลัด
Necklace
สร้อยคอ
Earrings
ต่างหู
Ring
แหวน
Bracelet
สร้อยข้อมือ
Could you show me the watch?
ผมขอดูนาฬิกาเรือนนั้นได้ไหม
How much does it cost?
ราคาเท่าไหร่
It is too expensive
แพงเกินไป
Do you have anything cheaper?
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม
Can you wrap it as a gift, please?
ช่วยห่อเป็นของขวัญได้ไหม
How much do I owe you?
ผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล