ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I wear a size large
ผมใส่ขนาดใหญ่
Medium
กลาง
Small
เล็ก
Do you have a larger size?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
Do you have a smaller size?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
This is too tight
นี่มันแน่นเกินไป
It fits me well
พอดีกับผมเลย
Where can I find a bathing suit?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
Clothing
เสื้อผ้า
Blouse
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Dress
เสื้อชุด
Shorts
กางเกงขาสั้น
I will buy it
ผมจะซื้อมัน
I like this shirt
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร