ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

I am going shopping
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Where is the main shopping area?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
I want to go to the shopping center
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Can you help me?
คุณช่วยผมได้ไหม
I am just looking
ผมแค่ดูเฉยๆ
Could you show me some shirts?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Where is the changing room?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Can I try it on?
ผมลองได้ไหม
The color doesn't suit me
สีไม่เหมาะกับผม
Do you have it in another color?
คุณมีสีอื่นไหม
I like it
ผมชอบมัน
I don’t like it
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส