ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 55 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Transportation
การขนส่ง
I need a taxi
ฉันต้องการแท็กซี่
I need to go to the Hyatt hotel
ฉันจะไปโรงแรมไฮแอท
How much is the fare?
ค่าโดยสารเท่าไหร่
Traffic
การจราจร
Helicopter
เฮลิคอปเตอร์
Airplane
เครื่องบิน
Train
รถไฟ
Subway station
สถานีรถไฟใต้ดิน
Boat
เรือ
Bicycle
รถจักรยาน
Truck
รถบรรทุก
Car
รถ
Bus
รถบัส
Parking garage
โรงจอดรถ
Parking meter
มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร