ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 54 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Can I buy you a drink?
ฉันจะซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม
Is there an admission charge?
มีค่าเข้าไหม
A beer, please
ขอเบียร์ครับ
I would like a glass of red wine
ฉันต้องการไวน์แดงหนึ่งแก้ว
What type of beer?
เบียร์ยี่ห้ออะไร
White wine
ไวน์ขาว
I need a drink
ฉันต้องการเครื่องดื่ม
Would you like to dance?
คุณต้องการที่จะเต้นรำไหม
Yes, I want to dance
ใช่ ฉันต้องการที่จะเต้นรำ
I don’t want to dance
ฉันไม่ต้องการที่จะเต้นรำ
I am worried
ผมกังวล
I can’t find my dad
ฉันหาพ่อไม่เจอ
I am lost
ฉันหลงทาง
Please wait for me
รอฉันแป๊ปนึ่ง
I need the police
ฉันต้องการตำรวจ
Help!
ช่วยด้วย

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่