บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 53 รอบเมือง: บนถนน

คำศัพท์

ถนน
Street
สี่แยก
Intersection
เครื่องหมายจราจร
Traffic sign
หัวถนน, มุม
Corner
ไฟถนน
Streetlight
สัญญาณไฟจราจร
Traffic light
คนเดินเท้า
Pedestrian
ถนน
Avenue
ทางม้าลาย
Crosswalk
ทางเท้า
Sidewalk
ห้องน้ำ
Toilets
ห้องอาบน้ำ
Bathroom

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม