ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 53 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Street
ถนน
Intersection
สี่แยก
Traffic sign
เครื่องหมายจราจร
Corner
หัวถนน, มุม
Streetlight
ไฟถนน
Traffic light
สัญญาณไฟจราจร
Pedestrian
คนเดินเท้า
Avenue
ถนน
Crosswalk
ทางม้าลาย
Sidewalk
ทางเท้า
Toilets
ห้องน้ำ
Bathroom
ห้องอาบน้ำ

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์