บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 52 รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

คำศัพท์

ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Where is the bus stop?
สถานีต่อไปคืออะไร
What is the next stop?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
Is this my stop?
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Excuse me, I need to get off here
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Where is the museum?
โทรศัพท์สาธารณะ
Public telephone
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
Is there a phone directory?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
Do you sell magazines in English?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
What time does the movie start?
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
I would like four tickets please
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Is the movie in English?
ข้าวโพดคั่ว
Popcorn
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Where can I find a pharmacy?
ตัวเมือง
Downtown

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม