ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 52 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Where is the bus stop?
ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
What is the next stop?
สถานีต่อไปคืออะไร
Is this my stop?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
Excuse me, I need to get off here
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Where is the museum?
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Public telephone
โทรศัพท์สาธารณะ
Is there a phone directory?
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
Do you sell magazines in English?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
What time does the movie start?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
I would like four tickets please
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
Is the movie in English?
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Popcorn
ข้าวโพดคั่ว
Where can I find a pharmacy?
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Downtown
ตัวเมือง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม