ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 51 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

In the city
ในเมือง
Capital
เมืองหลวง
Post office
ไปรษณีย์
Market
ตลาด
Bakery
เบเกอรี่
Bookstore
ร้านหนังสือ
Pharmacy
ร้านขายยา
Park
สวนสาธารณะ
Restaurant
ร้านอาหาร
Movie theater
โรงภาพยนตร์
Bar
บาร์
Bank
ธนาคาร
Hospital
โรงพยาบาล
Church
โบสถ์

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ