ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 45 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Welcome
ยินดีต้อนรับ
Here is my passport
นี่คือพาสปอร์ตของฉัน
Do you have anything to declare?
คุณมีของต้องสำแดงไหม
Yes, I have something to declare
ใช่ ฉันมีบางอย่างต้องสำแดง
No, I have nothing to declare
ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องสำแดง
I am here on business
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจ
I am here on vacation
ฉันมาที่นี่เพื่อเที่ยวพักผ่อน
I will be here one week
ฉันที่อยู่ที่นี่เป็นเวลา หนึ่งอาทิตย์
I am staying at the Marriott hotel
ฉันพักอยู่ที่โรงแรม มาริอ็อท
Where can I claim my luggage?
ฉันจะไปรับกระเป๋าได้ที่ไหน
Where is customs?
ศุลกากรไปทางไหน
Could you please help me with my bags?
รบกวนคุณช่วยฉันยกกระเป๋าได้ไหม
Could I see your baggage claim ticket?
ขอฉันดูตั๋วรับกระเป๋าของคุณได้ไหม

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง