บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 45 การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ

คำศัพท์

ยินดีต้อนรับ
Welcome
นี่คือพาสปอร์ตของฉัน
Here is my passport
คุณมีของต้องสำแดงไหม
Do you have anything to declare?
ใช่ ฉันมีบางอย่างต้องสำแดง
Yes, I have something to declare
ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องสำแดง
No, I have nothing to declare
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจ
I am here on business
ฉันมาที่นี่เพื่อเที่ยวพักผ่อน
I am here on vacation
ฉันที่อยู่ที่นี่เป็นเวลา หนึ่งอาทิตย์
I will be here one week
ฉันจะไปรับกระเป๋าได้ที่ไหน
Where can I claim my luggage?
ฉันพักอยู่ที่โรงแรม มาริอ็อท
I am staying at the Marriott hotel
ศุลกากรไปทางไหน
Where is customs?
รบกวนคุณช่วยฉันยกกระเป๋าได้ไหม
Could you please help me with my bags?
ขอฉันดูตั๋วรับกระเป๋าของคุณได้ไหม
Could I see your baggage claim ticket?

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม