บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 44 การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน

คำศัพท์

คุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหน
Where are you headed?
คุณมีกระเป๋ากี่ใบ
How many bags do you have?
ฉันกำลังจะไปเที่ยวช่วงลาพักร้อน
I am going on vacation
คุณต้องการสถานีปลายทางไหน
What terminal do you need?
ฉันกำลังเดินทางไปทำธุรกิจ
I am going on a business trip
ฉันต้องการที่นั่งริมทางเดิน
I would like an aisle seat
ฉันต้องการที่นั่งริมหน้าต่าง
I would like a window seat
ทำไมเครื่องบินถึงล่าช้า
Why has the plane been delayed?
คาดเข็มขัดนิรภัยด้วย
Fasten your seatbelt
ขอผ้าห่มได้ไหม
May I have a blanket?
ฉันกำลังหา สถานีปลายทาง A
I am looking for terminal A
สถานีปลายทาง B เป็นของเที่ยวบินระหว่างประเทศ
Terminal B is for international flights
เราจะถึงกี่โมง
What time are we going to land?

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม