ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 43 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Baggage claim area
พื้นที่รับกระเป๋า
Conveyor belt
สายพานลำเลียง
Baggage cart
รถเข็นสัมภาระ
Baggage claim ticket
ตั๋วรับกระเป๋า
Lost baggage
กระเป๋าหาย
Lost and found
จุดรับของหาย
Porter
พนักงานยกกระเป๋า
Elevator
ลิฟต์
Moving walkway
ทางเดินที่เคลื่อนที่
Entrance
ทางเข้า
Exit
ทางออก
Money exchange
จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน
Bus stop
ป้ายรถประจำทาง
Car rental
รถเช่า

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร