ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 42 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Departure
ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Take-off
กำลังจะบิน
Landing
กำลังลงจอด
Runway
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Arrival
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Terminal building
อาคารผู้โดยสาร
Non-smoking section
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Customs office
สำนักงานศุลกากร
Duty free
ปลอดภาษี
Security guard
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Metal detector
เครื่องตรวจจับโลหะ
X-ray machine
เครื่อง X-ray
Form of identification
แบบฟอร์มการแสดงตัว

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร