บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 42 การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

คำศัพท์

ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Departure
กำลังจะบิน
Take-off
กำลังลงจอด
Landing
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Runway
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Arrival
อาคารผู้โดยสาร
Terminal building
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Non-smoking section
สำนักงานศุลกากร
Customs office
ปลอดภาษี
Duty free
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Security guard
เครื่องตรวจจับโลหะ
Metal detector
เครื่อง X-ray
X-ray machine
แบบฟอร์มการแสดงตัว
Form of identification

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม