บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 41 การเดินทาง: บนเครื่องบิน

คำศัพท์

ช่องกระเป๋า
Luggage compartment
ถาดวางของ
Tray table
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Aisle
แถว
Row
ที่นั่ง
Seat
หมอน
Pillow
หูฟัง
Headphones
เข็มขัดนิรภัย
Seatbelt
ระดับความสูง
Altitude
ทางออกฉุกเฉิน
Emergency exit
เสื้อชูชีพ
Life vest
ปีก
Wing
หาง
Tail

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม