ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 41 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Luggage compartment
ช่องกระเป๋า
Tray table
ถาดวางของ
Aisle
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Row
แถว
Seat
ที่นั่ง
Pillow
หมอน
Headphones
หูฟัง
Seatbelt
เข็มขัดนิรภัย
Altitude
ระดับความสูง
Emergency exit
ทางออกฉุกเฉิน
Life vest
เสื้อชูชีพ
Wing
ปีก
Tail
หาง

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา