บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 40 การเดินทาง: สนามบิน

คำศัพท์

สนามบิน
Airport
เครื่องบิน
Airplane
เที่ยวบิน
Flight
ตั๋ว
Ticket
นักบิน
Pilot
แอร์โฮสเตส
Flight attendant
เที่ยวบินหมายเลข
Flight number
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Boarding gate
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Boarding pass
หนังสือเดินทาง
Passport
กระเป๋าถือ
Carry-on bag
กระเป๋าเดินทาง
Suitcase
กระเป๋าเดินทาง
Baggage

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม