ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 38 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Shoulder
ไหล่
Chest
หน้าอก
Back
หลัง
Stomach
ท้อง, กระเพาะอาหาร
Waist
เอว
Torso
ลำตัว
Arm
แขน
Elbow
ข้อศอก
Forearm
ปลายแขน
Wrist
ข้อมือ
Hand
มือ
Finger
นิ้ว
Thumb
นิ้วหัวแม่มือ
Nail
เล็บ

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า