บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
Old
ใหม่
New
หยาบ
Rough
เรียบ
Smooth
หนา
Thick
บาง
Thin
เย็น (อากาศ)
Cold (weather)
ร้อน (อากาศ)
Hot (weather)
ทั้งหมด
All
ไม่มี
None
ก่อน
Before
หลังจาก
After

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม