บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 34 คำตรงข้าม: มาก/น้อย

คำศัพท์

มากกว่า
More
น้อยกว่า
Less
ถูกต้อง
Correct
ไม่ถูกต้อง
Incorrect
มีความสุข
Happy
เสียใจ
Sad
สะอาด
Clean
สกปรก
Dirty
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Alive
ตาย
Dead
สาย
Late
แต่แรก
Early

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม