ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 33 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Slow
ช้า
Fast
รวดเร็ว
Empty
ว่างเปล่า
Full
เต็ม
Pretty
สวย, น่ารัก
Ugly
น่าเกลียด
Noisy
เสียงดัง
Quiet
เงียบสงบ
Strong
แข็งแรง
Weak
อ่อนแอ
Truth
ความจริง
Lie
โกหก
Hard
ยาก
Soft
อ่อน

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน