ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

What day?
วันอะไร
What month?
เดือนอะไร
When?
เมื่อไหร่
When is your appointment?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Wake me up at 8
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Can we talk about it tomorrow?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Afterward
ภายหลัง
Always
ตลอดเวลา
Before
ก่อนหน้านี้
Early
แต่แรก
Later
ภายหลัง
Many times
หลายครั้ง
Never
ไม่เคย
Now
ขณะนี้
Once
ครั้งหนึ่ง
Sometimes
บางครั้ง
Soon
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม