บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 27 เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

คำศัพท์

กี่โมงแล้ว
What time is it?
ตอนกี่โมง
At what time?
ตอนนี้บ่ายโมง
It is 1:00
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
It is 9:45
ตอน 9 โมง
At 9:00
ตอน 4 โมง
At 4:00
เที่ยง
Noon
เที่ยงคืน
Midnight
ตอนเช้า
Morning
ตอนบ่าย
Afternoon
ตอนเย็น
Evening
กลางคืน
Night

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม