ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

2011
ปีสองพันสิบเอ็ด
2012
ปีสองพันสิบสอง
2013
ปีสองพันสิบสาม
2014
ปีสองพันสิบสี่
2015
ปีสองพันสิบห้า
2016
ปีสองพันสิบหก
2017
ปีสองพันสิบเจ็ด
2018
ปีสองพันสิบแปด
2019
ปีสองพันสิบเก้า
What day is it today?
วันนี้เป็นวันอะไร
Today is November 21
วันนี้ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน
Last week
อาทิตย์ที่แล้ว
Last month
เดือนที่แล้ว
Next week
อาทิตย์หน้า
Next month
เดือนหน้า
Next year
ปีหน้า
Tonight
คืนนี้
Last night
เมื่อคืน
Tomorrow morning
พรุ่งนี้เช้า
Day before yesterday
เมื่อวานซืน
Day after tomorrow
วันมะรืนนี้
Weekend
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน