ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 24 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

For how long?
นานเท่าไหร่
The days of the week
วันของสัปดาห์
Monday
วันจันทร์
Tuesday
วันอังคาร
Wednesday
วันพุธ
Thursday
วันพฤหัสบดี
Friday
วันศุกร์
Saturday
วันเสาร์
Sunday
วันอาทิตย์
Yesterday
เมื่อวาน
Today
วันนี้
Tomorrow
พรุ่งนี้

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน